บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

HTML สี


สี HTML ถูกกำหนดด้วยชื่อสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือด้วยค่า RGB, HEX, HSL, RGBA หรือ HSLA


ชื่อสี

ใน HTML สามารถระบุสีได้โดยใช้ชื่อสี:

มะเขือเทศ
ส้ม
DodgerBlue
กลางทะเลสีเขียว
สีเทา
กระดานชนวนสีฟ้า
สีม่วง
แสงสีเทา

HTML รองรับ ชื่อ สีมาตรฐาน 140 ชื่อ


สีพื้นหลัง

คุณสามารถตั้งค่าสีพื้นหลังสำหรับองค์ประกอบ HTML:

สวัสดีชาวโลก


ความเจ็บปวดคือความรัก จึงเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่ผู้ปฏิบัติธรรมดาของเราแบกรับผลที่ตามมา

ตัวอย่าง

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>

สีข้อความ

คุณสามารถกำหนดสีของข้อความ:

สวัสดีชาวโลก

ความเจ็บปวดคือความรัก

จึงเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่ผู้ปฏิบัติธรรมดาของเราแบกรับผลที่ตามมา

ตัวอย่าง

<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p>

เส้นขอบสี

คุณสามารถกำหนดสีของเส้นขอบ:

สวัสดีชาวโลก

สวัสดีชาวโลก

สวัสดีชาวโลก

ตัวอย่าง

<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>

ค่าสี

ใน HTML สีสามารถระบุได้โดยใช้ค่า RGB, ค่า HEX, ค่า HSL, ค่า RGBA และค่า HSLA

องค์ประกอบ <div> สามรายการต่อไปนี้มีการตั้งค่าสีพื้นหลังด้วยค่า RGB, HEX และ HSL:

rgb(255, 99, 71)
#ff6347
hsl(9, 100%, 64%)

องค์ประกอบ <div> สองรายการต่อไปนี้มีการตั้งค่าสีพื้นหลังด้วยค่า RGBA และ HSLA ซึ่งเพิ่มช่องอัลฟ่าให้กับสี (ในที่นี้เรามีความโปร่งใส 50%):

rgba (255, 99, 71, 0.5)
สลา (9, 100%, 64%, 0.5)

ตัวอย่าง

<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>

<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสี

คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับRGB , HEXและHSLในบทต่อไป