บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

HTML HEX สี


สีเลขฐานสิบหกถูกระบุด้วย: #RRGGBB โดยที่จำนวนเต็มเลขฐานสิบหก RR (สีแดง), GG (สีเขียว) และ BB (สีน้ำเงิน) จะระบุส่วนประกอบของสี


ค่าสี HEX

ใน HTML สามารถระบุสีได้โดยใช้ค่าเลขฐานสิบหกในรูปแบบ:

# rrggbb

โดยที่ rr (สีแดง), gg (สีเขียว) และ bb (สีน้ำเงิน) เป็นค่าเลขฐานสิบหกระหว่าง 00 ถึง ff (เหมือนกับทศนิยม 0-255)

ตัวอย่างเช่น #ff0000 จะแสดงเป็นสีแดง เนื่องจากมีการตั้งค่าสีแดงเป็นค่าสูงสุด (ff) และอีกสองค่า (สีเขียวและสีน้ำเงิน) ถูกตั้งค่าเป็น 00

อีกตัวอย่างหนึ่ง #00ff00 จะแสดงเป็นสีเขียว เนื่องจากสีเขียวถูกตั้งค่าเป็นค่าสูงสุด (ff) และอีกสองค่า (สีแดงและสีน้ำเงิน) ถูกตั้งค่าเป็น 00

หากต้องการแสดงสีดำ ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์สีทั้งหมดเป็น 00 ดังนี้: #000000

หากต้องการแสดงสีขาว ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์สีทั้งหมดเป็น ff ดังนี้: #ffffff

ทดลองโดยผสมค่า HEX ด้านล่าง:

#ff6347

สีแดง

ff

เขียว

63

สีฟ้า

47

ตัวอย่าง

#ff0000
#0000ff
#3cb371
#ee82ee
#ffa500
#6a5acd


โทนสีเทา

เฉดสีเทามักถูกกำหนดโดยใช้ค่าที่เท่ากันสำหรับพารามิเตอร์ทั้งสาม:

ตัวอย่าง

#404040
#686868
#a0a0a0
#bebebe
#dcdcdc
#f8f8f8