บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

การจัดรูปแบบข้อความ HTML


HTML มีองค์ประกอบหลายอย่างสำหรับกำหนดข้อความที่มีความหมายพิเศษ


ตัวอย่าง

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript


องค์ประกอบการจัดรูปแบบ HTML

องค์ประกอบการจัดรูปแบบได้รับการออกแบบเพื่อแสดงข้อความประเภทพิเศษ:

  • <b>- ข้อความตัวหนา
  • <strong>- ข้อความสำคัญ
  • <i>- ตัวเอียง
  • <em>- เน้นข้อความ
  • <mark>- ข้อความที่ทำเครื่องหมาย
  • <small>- ข้อความเล็กลง
  • <del>- ข้อความที่ถูกลบ
  • <ins>- แทรกข้อความ
  • <sub>- ข้อความตัวห้อย
  • <sup>- ข้อความยก

HTML <b> และ <strong> องค์ประกอบ

องค์ประกอบ HTML <b>กำหนดข้อความตัวหนา โดยไม่มีความสำคัญเป็นพิเศษ

ตัวอย่าง

<b>This text is bold</b>

องค์ประกอบ HTML <strong>กำหนดข้อความที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื้อหาภายในมักแสดงเป็นตัวหนา

ตัวอย่าง

<strong>This text is important!</strong>


HTML <i> และ <em> องค์ประกอบ

องค์ประกอบ HTML <i>กำหนดส่วนหนึ่งของข้อความด้วยเสียงหรืออารมณ์อื่น เนื้อหาภายในมักแสดงเป็นตัวเอียง

เคล็ดลับ: แท็ ก<i>นี้มักใช้เพื่อระบุคำศัพท์ทางเทคนิค วลีจากภาษาอื่น ความคิด ชื่อเรือ ฯลฯ

ตัวอย่าง

<i>This text is italic</i>

องค์ประกอบ HTML <em>กำหนดข้อความเน้น เนื้อหาภายในมักแสดงเป็นตัวเอียง

เคล็ดลับ:โปรแกรมอ่านหน้าจอจะออกเสียงคำต่างๆ<em> โดยเน้นที่การใช้คำพูด

ตัวอย่าง

<em>This text is emphasized</em>

HTML <small> องค์ประกอบ

องค์ประกอบ HTML <small>กำหนดข้อความที่เล็กกว่า:

ตัวอย่าง

<small>This is some smaller text.</small>

HTML <mark> องค์ประกอบ

องค์ประกอบ HTML <mark>กำหนดข้อความที่ควรทำเครื่องหมายหรือเน้น:

ตัวอย่าง

<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>

HTML <del> องค์ประกอบ

องค์ประกอบ HTML <del>กำหนดข้อความที่ถูกลบออกจากเอกสาร เบราว์เซอร์มักจะขีดเส้นผ่านข้อความที่ถูกลบ:

ตัวอย่าง

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

HTML <ins> องค์ประกอบ

องค์ประกอบ HTML <ins>กำหนดข้อความที่ถูกแทรกลงในเอกสาร เบราว์เซอร์มักจะขีดเส้นใต้ข้อความที่แทรก:

ตัวอย่าง

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>.</p>

HTML <sub> องค์ประกอบ

องค์ประกอบ HTML <sub>กำหนดข้อความตัวห้อย ข้อความตัวห้อยปรากฏขึ้นครึ่งอักขระใต้บรรทัดปกติ และบางครั้งแสดงด้วยแบบอักษรที่เล็กกว่า ข้อความตัวห้อยสามารถใช้กับสูตรเคมี เช่น H 2 O:

ตัวอย่าง

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

HTML <sup> องค์ประกอบ

องค์ประกอบ HTML <sup>กำหนดข้อความตัวยก ข้อความตัวยกปรากฏขึ้นครึ่งอักขระเหนือบรรทัดปกติ และบางครั้งแสดงด้วยแบบอักษรที่เล็กกว่า สามารถใช้ข้อความตัวยกสำหรับเชิงอรรถ เช่น WWW [1] :

ตัวอย่าง

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

แบบฝึกหัด HTML

ทดสอบตัวเองด้วยแบบฝึกหัด

ออกกำลังกาย:

เพิ่มความสำคัญเป็นพิเศษให้กับคำว่า "การเสื่อมสภาพ" ในย่อหน้าด้านล่าง

<p>
ภารกิจของ WWF คือการหยุด การเสื่อมสภาพของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกของเรา
</p>


องค์ประกอบการจัดรูปแบบข้อความ HTML

Tag Description
<b> Defines bold text
<em> Defines emphasized text 
<i> Defines a part of text in an alternate voice or mood
<small> Defines smaller text
<strong> Defines important text
<sub> Defines subscripted text
<sup> Defines superscripted text
<ins> Defines inserted text
<del> Defines deleted text
<mark> Defines marked/highlighted text

สำหรับรายการแท็ก HTML ทั้งหมดที่มีอยู่ โปรดไปที่การอ้างอิงแท็ก HTMLของ เรา