บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

รูปภาพ HTML


รูปภาพสามารถปรับปรุงการออกแบบและรูปลักษณ์ของหน้าเว็บได้


ตัวอย่าง

<img src="pic_trulli.jpg" alt="Italian Trulli">

ตัวอย่าง

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket">

ตัวอย่าง

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">

ไวยากรณ์รูปภาพ HTML

แท็ก HTML <img>ใช้เพื่อฝังรูปภาพในหน้าเว็บ

ในทางเทคนิคแล้วรูปภาพจะไม่ถูกแทรกลงในหน้าเว็บ รูปภาพเชื่อมโยงกับหน้าเว็บ แท็ ก<img>สร้างช่องว่างสำหรับภาพอ้างอิง

แท็ กว่า<img>งเปล่า มีเฉพาะแอตทริบิวต์ และไม่มีแท็กปิด

แท็ ก<img>มีแอตทริบิวต์ที่จำเป็นสองประการ:

  • src - ระบุเส้นทางไปยังรูปภาพ
  • alt - ระบุข้อความสำรองสำหรับรูปภาพ

ไวยากรณ์

<img src="url" alt="alternatetext">

แอตทริบิวต์ src

แอตทริบิวต์ที่ จำเป็นsrcระบุเส้นทาง (URL) ไปยังรูปภาพ

หมายเหตุ:เมื่อหน้าเว็บโหลดขึ้น ในขณะนั้นเบราว์เซอร์จะดึงรูปภาพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และแทรกลงในหน้า ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพอยู่ในจุดเดิมที่สัมพันธ์กับหน้าเว็บ มิฉะนั้นผู้เยี่ยมชมของคุณจะได้รับไอคอนลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ ไอคอนลิงก์เสียและaltข้อความจะปรากฏขึ้นหากเบราว์เซอร์ไม่พบรูปภาพ

ตัวอย่าง

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">


แอตทริบิวต์ alt

แอตทริบิวต์ ที่จำเป็นaltจะแสดงข้อความสำรองสำหรับรูปภาพ หากผู้ใช้ไม่สามารถดูรูปภาพได้ด้วยเหตุผลบางประการ (เนื่องจากการเชื่อมต่อช้า ข้อผิดพลาดในแอตทริบิวต์ src หรือหากผู้ใช้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ)

ค่าของaltแอตทริบิวต์ควรอธิบายรูปภาพ:

ตัวอย่าง

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">

หากเบราว์เซอร์ไม่พบรูปภาพ จะแสดงค่าของalt แอตทริบิวต์:

ตัวอย่าง

<img src="wrongname.gif" alt="Flowers in Chania">

เคล็ดลับ:โปรแกรมอ่านหน้าจอคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อ่านโค้ด HTML และอนุญาตให้ผู้ใช้ "ฟัง" เนื้อหาได้ โปรแกรมอ่านหน้าจอมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือพิการทางการเรียนรู้


ขนาดภาพ - กว้างและสูง

คุณสามารถใช้styleแอตทริบิวต์เพื่อระบุความกว้างและความสูงของรูปภาพ

ตัวอย่าง

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" style="width:500px;height:600px;">

หรือคุณสามารถใช้แอตทริบิวต์widthและ :height

ตัวอย่าง

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" width="500" height="600">

widthและแอตทริบิวต์heightจะกำหนดความกว้างและความสูงของภาพเป็นพิกเซลเสมอ

หมายเหตุ:ระบุความกว้างและความสูงของรูปภาพเสมอ หากไม่ระบุความกว้างและความสูง หน้าเว็บอาจกะพริบขณะโหลดรูปภาพ


ความกว้างและความสูงหรือรูปแบบ?

แอตทริบิวต์width, height, และstyleทั้งหมดถูกต้องใน HTML

อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้styleแอตทริบิวต์ ป้องกันไม่ให้สไตล์ชีตเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ:

ตัวอย่าง

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img {
  width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>

<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" width="128" height="128">

<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

</body>
</html>

รูปภาพในโฟลเดอร์อื่น

หากคุณมีรูปภาพในโฟลเดอร์ย่อย คุณต้องรวมชื่อโฟลเดอร์ในsrcแอตทริบิวต์:

ตัวอย่าง

<img src="/images/html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

รูปภาพบนเซิร์ฟเวอร์/เว็บไซต์อื่น

บางเว็บไซต์ชี้ไปที่รูปภาพบนเซิร์ฟเวอร์อื่น

หากต้องการชี้ไปที่รูปภาพบนเซิร์ฟเวอร์อื่น คุณต้องระบุ URL แบบสัมบูรณ์ (เต็ม) ในsrcแอตทริบิวต์:

ตัวอย่าง

<img src="https://www.w3schools.com/images/w3schools_green.jpg" alt="W3Schools.com">

หมายเหตุเกี่ยวกับรูปภาพภายนอก: รูปภาพภายนอกอาจอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ คุณอาจกำลังละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถควบคุมภาพภายนอกได้ มันสามารถลบออกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทันที


ภาพเคลื่อนไหว

HTML อนุญาต GIF แบบเคลื่อนไหว:

ตัวอย่าง

<img src="programming.gif" alt="Computer Man" style="width:48px;height:48px;">

รูปภาพเป็นลิงค์

หากต้องการใช้รูปภาพเป็นลิงก์ ให้ใส่<img>แท็กใน<a> แท็ก:

ตัวอย่าง

<a href="default.asp">
  <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>

ภาพลอยน้ำ

ใช้คุณสมบัติ CSS floatเพื่อให้รูปภาพลอยไปทางขวาหรือทางซ้ายของข้อความ:

ตัวอย่าง

<p><img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:right;width:42px;height:42px;">
The image will float to the right of the text.</p>

<p><img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:left;width:42px;height:42px;">
The image will float to the left of the text.</p>

เคล็ดลับ: หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSS Float โปรดอ่านCSS Float Tutorial


รูปแบบรูปภาพทั่วไป

ต่อไปนี้คือประเภทไฟล์รูปภาพที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งรองรับในทุกเบราว์เซอร์ (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera):

Abbreviation File Format File Extension
APNG Animated Portable Network Graphics .apng
GIF Graphics Interchange Format .gif
ICO Microsoft Icon .ico, .cur
JPEG Joint Photographic Expert Group image .jpg, .jpeg, .jfif, .pjpeg, .pjp
PNG Portable Network Graphics .png
SVG Scalable Vector Graphics .svg

สรุปบท

  • ใช้องค์ประกอบ HTML <img>เพื่อกำหนดรูปภาพ
  • ใช้แอตทริบิวต์ HTML srcเพื่อกำหนด URL ของรูปภาพ
  • ใช้แอตทริบิวต์ HTML altเพื่อกำหนดข้อความสำรองสำหรับรูปภาพ หากไม่สามารถแสดงได้
  • ใช้ HTML widthและheightแอตทริบิวต์หรือ CSS widthและheight คุณสมบัติเพื่อกำหนดขนาดของรูปภาพ
  • ใช้คุณสมบัติ CSS floatเพื่อให้รูปภาพลอยไปทางซ้ายหรือทางขวา

หมายเหตุ:การโหลดรูปภาพขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา และอาจทำให้หน้าเว็บของคุณช้าลง ใช้ภาพอย่างระมัดระวัง


แบบฝึกหัด HTML

ทดสอบตัวเองด้วยแบบฝึกหัด

ออกกำลังกาย:

ใช้แอตทริบิวต์รูปภาพ HTML เพื่อกำหนดขนาดของรูปภาพให้มีความกว้าง 250 พิกเซลและสูง 400 พิกเซล

<img src="scream.png" ="250" ="400">


แท็กรูปภาพ HTML

Tag Description
<img> Defines an image
<map> Defines an image map
<area> Defines a clickable area inside an image map
<picture> Defines a container for multiple image resources

สำหรับรายการแท็ก HTML ทั้งหมดที่มีอยู่ โปรดไปที่การอ้างอิงแท็ก HTMLของ เรา