บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

HTML <รูปภาพ>องค์ประกอบ


องค์ประกอบ HTML <picture>ช่วยให้คุณสามารถแสดงรูปภาพต่างๆ สำหรับอุปกรณ์หรือขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันHTML <รูปภาพ> องค์ประกอบ

องค์ประกอบ HTML <picture>ช่วยให้นักพัฒนาเว็บมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการระบุทรัพยากรภาพ

<picture>องค์ประกอบประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่หนึ่งองค์ประกอบขึ้นไป<source>แต่ละองค์ประกอบอ้างอิงถึงรูปภาพที่แตกต่างกันผ่านsrcset แอตทริบิวต์ วิธีนี้ทำให้เบราว์เซอร์สามารถเลือกภาพที่เหมาะสมกับมุมมองและ/หรืออุปกรณ์ปัจจุบันมากที่สุด

แต่ละ<source>องค์ประกอบมี mediaคุณลักษณะที่กำหนดว่าเมื่อใดที่ภาพจะเหมาะสมที่สุด

ตัวอย่าง

แสดงภาพต่างๆ สำหรับขนาดหน้าจอต่างๆ:

<picture>
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_food.jpg">
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_car.jpg">
  <img src="img_girl.jpg">
</picture>

หมายเหตุ:ระบุ<img>องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบลูกสุดท้ายของ<picture>องค์ประกอบเสมอ องค์ประกอบ<img>นี้ถูกใช้โดยเบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน<picture>องค์ประกอบ หรือหากไม่มี<source>แท็กที่ตรงกัน


เมื่อใดควรใช้องค์ประกอบภาพ

มีวัตถุประสงค์หลักสองประการสำหรับ<picture>องค์ประกอบ:

1. แบนด์วิดธ์

หากคุณมีหน้าจอหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องโหลดไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่ เบราว์เซอร์จะใช้<source> องค์ประกอบแรกที่มีค่าแอตทริบิวต์ที่ตรงกัน และละเว้นองค์ประกอบใดๆ ต่อไปนี้

2. รองรับรูปแบบ

เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างอาจไม่รองรับรูปแบบรูปภาพทั้งหมด ด้วยการใช้ <picture>องค์ประกอบ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของทุกรูปแบบ และเบราว์เซอร์จะใช้รูปแบบแรกที่รู้จัก และละเว้นองค์ประกอบใดๆ ต่อไปนี้

ตัวอย่าง

เบราว์เซอร์จะใช้รูปแบบภาพแรกที่รู้จัก:

<picture>
  <source srcset="img_avatar.png">
  <source srcset="img_girl.jpg">
  <img src="img_beatles.gif" alt="Beatles" style="width:auto;">
</picture>

หมายเหตุ:เบราว์เซอร์จะใช้<source>องค์ประกอบแรกที่มีค่าแอตทริบิวต์ที่ตรงกัน และละเว้น<source>องค์ประกอบ ใดๆ ต่อไปนี้


แท็กรูปภาพ HTML

Tag Description
<img> Defines an image
<map> Defines an image map
<area> Defines a clickable area inside an image map
<picture> Defines a container for multiple image resources

สำหรับรายการแท็ก HTML ทั้งหมดที่มีอยู่ โปรดไปที่การอ้างอิงแท็ก HTMLของ เรา