บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

รายการสั่งซื้อ HTML


แท็ก HTML <ol>กำหนดรายการสั่งซื้อ รายการเรียงลำดับอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร


รายการ HTML ที่สั่งซื้อ

รายการสั่งซื้อเริ่มต้นด้วย<ol>แท็ก แต่ละรายการเริ่มต้นด้วย<li>แท็ก

รายการจะถูกทำเครื่องหมายด้วยตัวเลขโดยค่าเริ่มต้น:

ตัวอย่าง

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

รายการ HTML ที่สั่งซื้อ - ประเภทแอตทริบิวต์

แอตทริบิวต์typeของ<ol>แท็ก กำหนดประเภทของเครื่องหมายรายการ:

Type Description
type="1" The list items will be numbered with numbers (default)
type="A" The list items will be numbered with uppercase letters
type="a" The list items will be numbered with lowercase letters
type="I" The list items will be numbered with uppercase roman numbers
type="i" The list items will be numbered with lowercase roman numbers

ตัวเลข:

<ol type="1">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

ตัวพิมพ์ใหญ่:

<ol type="A">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

ตัวพิมพ์เล็ก:

<ol type="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

ตัวเลขโรมันตัวพิมพ์ใหญ่:

<ol type="I">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

ตัวเลขโรมันตัวพิมพ์เล็ก:

<ol type="i">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>


รายการควบคุมการนับ

โดยค่าเริ่มต้น รายการที่เรียงลำดับจะเริ่มนับจาก 1 หากคุณต้องการเริ่มนับจากตัวเลขที่ระบุ คุณสามารถใช้startแอตทริบิวต์:

ตัวอย่าง

<ol start="50">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

รายการ HTML ที่ซ้อนกัน

รายการสามารถซ้อนกันได้ (รายการภายในรายการ):

ตัวอย่าง

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ol>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ol>

หมายเหตุ:รายการ ( <li>) สามารถมีรายการใหม่และองค์ประกอบ HTML อื่นๆ เช่น รูปภาพและลิงก์ เป็นต้น


สรุปบท

  • ใช้องค์ประกอบ HTML <ol>เพื่อกำหนดรายการสั่งซื้อ
  • typeใช้ แอตทริบิวต์HTML เพื่อกำหนดประเภทลำดับเลข
  • ใช้องค์ประกอบ HTML <li>เพื่อกำหนดรายการ
  • รายการสามารถซ้อนกันได้
  • รายการสามารถมีองค์ประกอบ HTML อื่น ๆ ได้

แท็กรายการ HTML

Tag Description
<ul> Defines an unordered list
<ol> Defines an ordered list
<li> Defines a list item
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term in a description list
<dd> Describes the term in a description list

สำหรับรายการแท็ก HTML ทั้งหมดที่มีอยู่ โปรดไปที่การอ้างอิงแท็ก HTMLของ เรา