บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

รายการ HTML Unordered


แท็ก HTML <ul>กำหนดรายการที่ไม่เรียงลำดับ (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย)


รายการ HTML ที่ไม่เรียงลำดับ

รายการที่ไม่เรียงลำดับเริ่มต้นด้วย<ul>แท็ก แต่ละรายการเริ่มต้นด้วย <li>แท็ก

รายการจะถูกทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (วงกลมสีดำขนาดเล็ก) โดยค่าเริ่มต้น:

ตัวอย่าง

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>


รายการ HTML ที่ไม่เรียงลำดับ - เลือกตัวทำเครื่องหมายรายการ

คุณสมบัติ CSS list-style-typeใช้เพื่อกำหนดรูปแบบของตัวทำเครื่องหมายรายการ สามารถมีค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

Value Description
disc Sets the list item marker to a bullet (default)
circle Sets the list item marker to a circle
square Sets the list item marker to a square
none The list items will not be marked

ตัวอย่าง - ดิสก์

<ul style="list-style-type:disc;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

ตัวอย่าง - วงกลม

<ul style="list-style-type:circle;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

ตัวอย่าง - Square

<ul style="list-style-type:square;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

ตัวอย่าง - ไม่มี

<ul style="list-style-type:none;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>


รายการ HTML ที่ซ้อนกัน

รายการสามารถซ้อนกันได้ (รายการภายในรายการ):

ตัวอย่าง

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>

หมายเหตุ:รายการ ( <li>) สามารถมีรายการใหม่และองค์ประกอบ HTML อื่นๆ เช่น รูปภาพและลิงก์ เป็นต้น


รายการแนวนอนด้วย CSS

รายการ HTML สามารถจัดรูปแบบได้หลายวิธีด้วย CSS

วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการจัดรูปแบบรายการในแนวนอน เพื่อสร้างเมนูนำทาง:

ตัวอย่าง

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: #333333;
}

li {
  float: left;
}

li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 16px;
  text-decoration: none;
}

li a:hover {
  background-color: #111111;
}
</style>
</head>
<body>

<ul>
  <li><a href="#home">Home</a></li>
  <li><a href="#news">News</a></li>
  <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  <li><a href="#about">About</a></li>
</ul>

</body>
</html>

เคล็ดลับ:คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSS ได้ใน บทช่วย สอน CSSของ เรา


สรุปบท

  • ใช้องค์ประกอบ HTML <ul>เพื่อกำหนดรายการที่ไม่เรียงลำดับ
  • ใช้คุณสมบัติ CSS list-style-typeเพื่อกำหนดตัวทำเครื่องหมายรายการ
  • ใช้องค์ประกอบ HTML <li>เพื่อกำหนดรายการ
  • รายการสามารถซ้อนกันได้
  • รายการสามารถมีองค์ประกอบ HTML อื่น ๆ ได้
  • ใช้คุณสมบัติ CSS float:leftเพื่อแสดงรายการในแนวนอน

แท็กรายการ HTML

Tag Description
<ul> Defines an unordered list
<ol> Defines an ordered list
<li> Defines a list item
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term in a description list
<dd> Describes the term in a description list

สำหรับรายการแท็ก HTML ทั้งหมดที่มีอยู่ โปรดไปที่การอ้างอิงแท็ก HTMLของ เรา