บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

การออกแบบเว็บที่ตอบสนองต่อ HTML


การออกแบบเว็บที่ตอบสนองตามอุปกรณ์นั้นเกี่ยวกับการสร้างหน้าเว็บที่ดูดีในทุกอุปกรณ์!

การออกแบบเว็บที่ตอบสนองจะปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอและวิวพอร์ตต่างๆ โดยอัตโนมัติ


การออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนอง

Responsive Web Design คืออะไร?

Responsive Web Design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink, or enlarge, a website, to make it look good on all devices (desktops, tablets, and phones):


Setting The Viewport

To create a responsive website, add the following <meta> tag to all your web pages:

Example

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

This will set the viewport of your page, which will give the browser instructions on how to control the page's dimensions and scaling.

Here is an example of a web page without the viewport meta tag, and the same web page with the viewport meta tag:

Without the viewport meta tag:
With the viewport meta tag:

Tip: If you are browsing this page on a phone or a tablet, you can click on the two links above to see the difference.Responsive Images

Responsive images are images that scale nicely to fit any browser size.

Using the width Property

If the CSS width property is set to 100%, the image will be responsive and scale up and down:

Example

<img src="img_girl.jpg" style="width:100%;">

Notice that in the example above, the image can be scaled up to be larger than its original size. A better solution, in many cases, will be to use the max-width property instead.

Using the max-width Property

If the max-width property is set to 100%, the image will scale down if it has to, but never scale up to be larger than its original size:

Example

<img src="img_girl.jpg" style="max-width:100%;height:auto;">

Show Different Images Depending on Browser Width

The HTML <picture> element allows you to define different images for different browser window sizes.

Resize the browser window to see how the image below change depending on the width:

ดอกไม้

Example

<picture>
  <source srcset="img_smallflower.jpg" media="(max-width: 600px)">
  <source srcset="img_flowers.jpg" media="(max-width: 1500px)">
  <source srcset="flowers.jpg">
  <img src="img_smallflower.jpg" alt="Flowers">
</picture>

Responsive Text Size

The text size can be set with a "vw" unit, which means the "viewport width".

That way the text size will follow the size of the browser window:

Hello World

Resize the browser window to see how the text size scales.

Example

<h1 style="font-size:10vw">Hello World</h1>

Viewport is the browser window size. 1vw = 1% of viewport width. If the viewport is 50cm wide, 1vw is 0.5cm.


Media Queries

In addition to resize text and images, it is also common to use media queries in responsive web pages.

With media queries you can define completely different styles for different browser sizes.

Example: resize the browser window to see that the three div elements below will display horizontally on large screens and stacked vertically on small screens:

Main Content


Right Content


Example

<style>
.left, .right {
  float: left;
  width: 20%; /* The width is 20%, by default */
}

.main {
  float: left;
  width: 60%; /* The width is 60%, by default */
}

/* Use a media query to add a breakpoint at 800px: */
@media screen and (max-width: 800px) {
  .left, .main, .right {
    width: 100%; /* The width is 100%, when the viewport is 800px or smaller */
  }
}
</style>

Tip: To learn more about Media Queries and Responsive Web Design, read our RWD Tutorial.


Responsive Web Page - Full Example

A responsive web page should look good on large desktop screens and on small mobile phones.

Ever heard about W3Schools Spaces? Here you can create your website from scratch or use a template, and host it for free.

Get started for free ❯

* no credit card required


Responsive Web Design - Frameworks

All popular CSS Frameworks offer responsive design.

They are free, and easy to use.

W3.CSS

W3.CSS is a modern CSS framework with support for desktop, tablet, and mobile design by default.

W3.CSS is smaller and faster than similar CSS frameworks.

W3.CSS is designed to be a high quality alternative to Bootstrap.

W3.CSS is designed to be independent of jQuery or any other JavaScript library.

W3.CSS Demo

Resize the page to see the responsiveness!

London

London is the capital city of England.

It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.

Paris

Paris is the capital of France.

The Paris area is one of the largest population centers in Europe, with more than 12 million inhabitants.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

It is the center of the Greater Tokyo Area, and the most populous metropolitan area in the world.

Example

<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
<body>

<div class="w3-container w3-green">
  <h1>W3Schools Demo</h1>
  <p>Resize this responsive page!</p>
</div>

<div class="w3-row-padding">
  <div class="w3-third">
    <h2>London</h2>
    <p>London is the capital city of England.</p>
    <p>It is the most populous city in the United Kingdom,
    with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
  </div>

  <div class="w3-third">
    <h2>Paris</h2>
    <p>Paris is the capital of France.</p>
    <p>The Paris area is one of the largest population centers in Europe,
    with more than 12 million inhabitants.</p>
  </div>

  <div class="w3-third">
    <h2>Tokyo</h2>
    <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
    <p>It is the center of the Greater Tokyo Area,
    and the most populous metropolitan area in the world.</p>
  </div>
</div>

</body>
</html>

To learn more about W3.CSS, read our W3.CSS Tutorial.


Bootstrap

Another popular CSS framework is Bootstrap. Bootstrap uses HTML, CSS and jQuery to make responsive web pages.

Example

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Bootstrap Example</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <div class="jumbotron">
    <h1>My First Bootstrap Page</h1>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
      ...
    </div>
    <div class="col-sm-4">
      ...
    </div>
    <div class="col-sm-4">
    ...
    </div>
  </div>
</div>

</body>
</html>

To learn more about Bootstrap, go to our Bootstrap Tutorial.