บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

รูปแบบ HTML


แอตทริบิวต์ HTML styleใช้เพื่อเพิ่มสไตล์ให้กับองค์ประกอบ เช่น สี แบบอักษร ขนาด และอื่นๆ


ตัวอย่าง

ฉันแดง

ฉันเศร้า

ฉันใหญ่


แอตทริบิวต์สไตล์ HTML

การตั้งค่ารูปแบบขององค์ประกอบ HTML สามารถทำได้ด้วยstyleแอตทริบิวต์

แอตทริบิวต์ HTML styleมีไวยากรณ์ต่อไปนี้:

<tagname style="property:value;">

คุณสมบัติเป็นคุณสมบัติCSS ค่า นี้เป็น ค่า CSS

คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSS ในภายหลังในบทช่วยสอนนี้


สีพื้นหลัง

คุณสมบัติ CSS background-colorกำหนดสีพื้นหลังสำหรับองค์ประกอบ HTML

ตัวอย่าง

ตั้งค่าสีพื้นหลังสำหรับหน้าเป็นผงสีน้ำเงิน:

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

ตัวอย่าง

ตั้งค่าสีพื้นหลังสำหรับสององค์ประกอบที่แตกต่างกัน:

<body>

<h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>

</body>


สีข้อความ

คุณสมบัติ CSS colorกำหนดสีข้อความสำหรับองค์ประกอบ HTML:

ตัวอย่าง

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

แบบอักษร

คุณสมบัติ CSS font-familyกำหนดแบบอักษรที่จะใช้สำหรับองค์ประกอบ HTML:

ตัวอย่าง

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

ขนาดตัวอักษร

คุณสมบัติ CSS font-sizeกำหนดขนาดข้อความสำหรับองค์ประกอบ HTML:

ตัวอย่าง

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

การจัดตำแหน่งข้อความ

คุณสมบัติ CSS text-alignกำหนดการจัดตำแหน่งข้อความแนวนอนสำหรับองค์ประกอบ HTML:

ตัวอย่าง

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>

สรุปบท

  • ใช้styleแอตทริบิวต์สำหรับใส่สไตล์องค์ประกอบ HTML
  • ใช้background-colorสำหรับสีพื้นหลัง
  • ใช้colorสำหรับสีข้อความ
  • ใช้font-familyสำหรับแบบอักษรข้อความ
  • ใช้font-sizeสำหรับขนาดตัวอักษร
  • ใช้text-alignสำหรับการจัดตำแหน่งข้อความ

แบบฝึกหัด HTML

ทดสอบตัวเองด้วยแบบฝึกหัด

ออกกำลังกาย:

ใช้แอตทริบิวต์ HTML ที่ถูกต้องและ CSS เพื่อกำหนดสีของย่อหน้าเป็น "สีน้ำเงิน"

<p =";">นี่คือย่อหน้า</p>