บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

ตาราง HTML Colspan & Rowspan


ตาราง HTML สามารถมีเซลล์ที่ครอบคลุมหลายแถวและ/หรือคอลัมน์ได้


ชื่อ  
     
     
     
     
เมษายน    
   
   
     
     
2022
     
เฟียสตา  
 
     

ตาราง HTML - Colspan

ในการทำให้เซลล์ครอบคลุมหลายคอลัมน์ ให้ใช้colspanแอตทริบิวต์:

ตัวอย่าง

<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>43</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>57</td>
  </tr>
</table>

หมายเหตุ:ค่าของcolspanแอตทริบิวต์แสดงถึงจำนวนคอลัมน์ที่จะขยาย


ตาราง HTML - Rowspan

ในการทำให้เซลล์มีช่วงหลายแถว ให้ใช้rowspanแอตทริบิวต์:

ตัวอย่าง

<table>
  <tr>
    <th>Name</th>
    <td>Jill</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Phone</th>
    <td>555-1234</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>555-8745</td>
</tr>
</table>

หมายเหตุ:ค่าของrowspanแอตทริบิวต์แสดงถึงจำนวนแถวที่จะขยาย


แบบฝึกหัด HTML

ทดสอบตัวเองด้วยแบบฝึกหัด

ออกกำลังกาย:

ใช้แอตทริบิวต์ HTML ที่ถูกต้องเพื่อให้องค์ประกอบ TH แรกครอบคลุมสองคอลัมน์

<ตาราง>
  <tr>
    <th>ชื่อ</th>
    <th>อายุ</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>จิลล์</td>
    <td>สมิธ</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  < tr>
    <td>อีฟ</td>
    <td>แจ็คสัน</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>