บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

ส่วนหัวของตาราง HTML


ตาราง HTML สามารถมีส่วนหัวสำหรับแต่ละคอลัมน์หรือแถว หรือหลายคอลัมน์/แถว


เอมิล โทเบียส LINUS
     
     
     
     
     
8:00    
9:00    
10:00    
11:00    
12:00    
13:00 น.    
MON พุธ เก็บรวบรวม วันศุกร์
8:00          
9:00          
10:00          
11:00          
12:00          
ธันวาคม
     
     
     
     
     

ส่วนหัวของตาราง HTML

ส่วนหัวของตารางถูกกำหนดด้วยthองค์ประกอบ แต่ละthองค์ประกอบแสดงถึงเซลล์ตาราง

ตัวอย่าง

<table>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

ส่วนหัวของตารางแนวตั้ง

ในการใช้คอลัมน์แรกเป็นส่วนหัวของตาราง ให้กำหนดเซลล์แรกในแต่ละแถวเป็นthองค์ประกอบ:

ตัวอย่าง

<table>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <td>Jill</td>
    <td>Eve</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Lastname</th>
    <td>Smith</td>
    <td>Jackson</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Age</th>
    <td>94</td>
    <td>50</td>
  </tr>
</table>


จัดตำแหน่งส่วนหัวของตาราง

ตามค่าเริ่มต้น ส่วนหัวของตารางจะเป็นตัวหนาและอยู่กึ่งกลาง:

ชื่อจริง นามสกุล อายุ
จิล สมิธ 50
อีฟ แจ็คสัน 94

หากต้องการจัดส่วนหัวของตารางให้ชิดซ้าย ให้ใช้text-alignคุณสมบัติ CSS:

ตัวอย่าง

th {
  text-align: left;
}

ส่วนหัวสำหรับหลายคอลัมน์

คุณสามารถมีส่วนหัวที่ครอบคลุมตั้งแต่สองคอลัมน์ขึ้นไปได้

ชื่อ อายุ
จิล สมิธ 50
อีฟ แจ็คสัน 94

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ใช้colspanแอตทริบิวต์บน <th>องค์ประกอบ:

ตัวอย่าง

<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ colspan และ rowspan ในบทTable colspan & rowspan


คำอธิบายตาราง

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายภาพที่ทำหน้าที่เป็นหัวเรื่องสำหรับทั้งตารางได้

เงินฝากออมทรัพย์รายเดือน
เดือน ออมทรัพย์
มกราคม $100
กุมภาพันธ์ $50

หากต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพลงในตาราง ให้ใช้<caption>แท็ก:

ตัวอย่าง

<table style="width:100%">
  <caption>Monthly savings</caption>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td>$50</td>
  </tr>
</table>

หมายเหตุ:<caption>ควรใส่ แท็ ก ต่อจาก <table>แท็กทันที


แบบฝึกหัด HTML

ทดสอบตัวเองด้วยแบบฝึกหัด

ออกกำลังกาย:

เพิ่มคำอธิบายตารางที่ระบุว่า "ชื่อ"

<ตาราง>
  
  <tr>
    <th>ชื่อ</th>
    <th>นามสกุล</th>
    <th>คะแนน</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>จิลล์</td>
    <td>สมิธ</td> td>
    <td>50</td>
  </tr>
</table>