บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

ขนาดตาราง HTML


ตาราง HTML สามารถมีขนาดแตกต่างกันสำหรับแต่ละคอลัมน์ แถว หรือทั้งตาราง


     
     
     
     
     
     
     
     

ใช้styleแอตทริบิวต์ที่มี the widthหรือheight คุณสมบัติ เพื่อระบุขนาดของตาราง แถว หรือคอลัมน์


ความกว้างของตาราง HTML

ในการตั้งค่าความกว้างของตาราง ให้เพิ่มstyle แอตทริบิวต์ให้กับ<table>องค์ประกอบ:

ตัวอย่าง

กำหนดความกว้างของตารางเป็น 100%:

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

หมายเหตุ:การใช้เปอร์เซ็นต์เป็นหน่วยขนาดสำหรับความกว้างหมายความว่าองค์ประกอบนี้จะกว้างเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบหลัก ซึ่งในกรณีนี้คือ<body> องค์ประกอบ


ความกว้างคอลัมน์ตาราง HTML

     
     
     

ในการกำหนดขนาดของคอลัมน์เฉพาะ ให้เพิ่มstyle แอตทริบิวต์ใน a <th>หรือ <td>องค์ประกอบ:

ตัวอย่าง

กำหนดความกว้างของคอลัมน์แรกเป็น 70%:

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th style="width:70%">Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>


ความสูงของแถวตาราง HTML

     
     
     

ในการตั้งค่าความสูงของแถวเฉพาะ ให้เพิ่มstyle แอตทริบิวต์ในองค์ประกอบแถวของตาราง:

ตัวอย่าง

ตั้งค่าความสูงของแถวที่สองเป็น 200 พิกเซล:

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr style="height:200px">
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

แบบฝึกหัด HTML

ทดสอบตัวเองด้วยแบบฝึกหัด

ออกกำลังกาย:

ใช้สไตล์ CSS เพื่อทำให้ตารางกว้าง 300 พิกเซล

<ตาราง >
  <tr>
    <th>ชื่อ</th>
    <th>นามสกุล</th>
    <th>คะแนน</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>จิลล์</td>
    <td>สมิธ< /td>
    <td>50</td>
  </tr>
</table>