บทช่วยสอนHTML

HTML หน้าแรก บทนำ HTML โปรแกรมแก้ไข HTML HTML พื้นฐาน องค์ประกอบ HTML แอตทริบิวต์ HTML ส่วนหัว HTML ย่อหน้า HTML รูปแบบ HTML การจัดรูปแบบ HTML ใบเสนอราคา HTML ความคิดเห็น HTML HTML สี HTML CSS ลิงค์ HTML รูปภาพ HTML HTML Favicon ตาราง HTML รายการ HTML บล็อก HTML & อินไลน์ คลาส HTML รหัส HTML HTML Iframes HTML JavaScript เส้นทางไฟล์ HTML หัวหน้า HTML เค้าโครง HTML HTML Responsive HTML รหัสคอมพิวเตอร์ HTML Semantics คู่มือสไตล์ HTML เอนทิตี HTML สัญลักษณ์ HTML HTML Emojis ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML กับ XHTML

แบบฟอร์มHTML

แบบฟอร์ม HTML คุณสมบัติแบบฟอร์ม HTML องค์ประกอบแบบฟอร์ม HTML ประเภทอินพุต HTML แอตทริบิวต์การป้อนข้อมูล HTML แอตทริบิวต์แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล HTML

กราฟิกHTML

HTML Canvas HTML SVG

สื่อHTML

สื่อ HTML วิดีโอ HTML HTML Audio ปลั๊กอิน HTML HTML YouTube

HTML APIs

HTML Geolocation HTML ลาก/วาง HTML Web Storage HTML Web Workers HTML SSE

ตัวอย่างHTML

ตัวอย่าง HTML แบบทดสอบ HTML แบบฝึกหัด HTML ใบรับรอง HTML สรุป HTML การเข้าถึง HTML

ข้อมูลอ้างอิงHTML

รายการแท็ก HTML แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes รองรับ HTML Browser เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ HTML Doctypes ชุดอักขระ HTML การเข้ารหัส URL HTML HTML Lang Codes ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด

องค์ประกอบโค้ดคอมพิวเตอร์ HTML


HTML มีองค์ประกอบหลายอย่างสำหรับกำหนดอินพุตของผู้ใช้และรหัสคอมพิวเตอร์


ตัวอย่าง

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

HTML <kbd> สำหรับการป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์

องค์ประกอบ HTML <kbd>ใช้เพื่อกำหนดอินพุตคีย์บอร์ด เนื้อหาภายในจะแสดงเป็นแบบอักษรโมโนสเปซเริ่มต้นของเบราว์เซอร์

ตัวอย่าง

กำหนดข้อความบางส่วนเป็นการป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ในเอกสาร:

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

ผลลัพธ์:

Save the document by pressing Ctrl + S

HTML <samp> สำหรับผลลัพธ์ของโปรแกรม

องค์ประกอบ HTML <samp>ใช้เพื่อกำหนดผลลัพธ์ตัวอย่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาภายในจะแสดงเป็นแบบอักษรโมโนสเปซเริ่มต้นของเบราว์เซอร์

ตัวอย่าง

กำหนดข้อความเป็นตัวอย่างผลลัพธ์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเอกสาร:

<p>Message from my computer:</p>
<p><samp>File not found.<br>Press F1 to continue</samp></p>

ผลลัพธ์:

Message from my computer:

File not found.
Press F1 to continueHTML <code> สำหรับรหัสคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบ HTML <code>ใช้เพื่อกำหนดชิ้นส่วนของรหัสคอมพิวเตอร์ เนื้อหาภายในจะแสดงเป็นแบบอักษรโมโนสเปซเริ่มต้นของเบราว์เซอร์

ตัวอย่าง

กำหนดข้อความบางส่วนเป็นรหัสคอมพิวเตอร์ในเอกสาร:

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

ผลลัพธ์:

x = 5; y = 6; z = x + y;

โปรดสังเกตว่า<code>องค์ประกอบไม่ได้รักษาช่องว่างพิเศษและการขึ้นบรรทัดใหม่

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใส่<code>องค์ประกอบภายใน<pre>องค์ประกอบ:

ตัวอย่าง

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

ผลลัพธ์:

x = 5;
y = 6;
z = x + y;

HTML <var> สำหรับตัวแปร

องค์ประกอบ HTML <var>ใช้เพื่อกำหนดตัวแปรในการเขียนโปรแกรมหรือในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ เนื้อหาภายในมักแสดงเป็นตัวเอียง

ตัวอย่าง

กำหนดข้อความบางส่วนเป็นตัวแปรในเอกสาร:

<p>The area of a triangle is: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, where <var>b</var> is the base, and <var>h</var> is the vertical height.</p>

ผลลัพธ์:

The area of a triangle is: 1/2 x b x h, where b is the base, and h is the vertical height.

สรุปบท

  • องค์ประกอบ<kbd>กำหนดอินพุตคีย์บอร์ด
  • องค์ประกอบ<samp>กำหนดเอาต์พุตตัวอย่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • องค์ประกอบ<code>กำหนดชิ้นส่วนของรหัสคอมพิวเตอร์
  • องค์ประกอบ<var>กำหนดตัวแปรในการเขียนโปรแกรมหรือในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
  • องค์ประกอบ<pre>กำหนดข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า

แบบฝึกหัด HTML

ทดสอบตัวเองด้วยแบบฝึกหัด

ออกกำลังกาย:

กำหนดข้อความ "var person;" เป็นรหัสโปรแกรม

<p>ตัวอย่างโค้ด:เป็นคน;</p>


องค์ประกอบโค้ดคอมพิวเตอร์ HTML

Tag Description
<code> Defines programming code
<kbd> Defines keyboard input 
<samp> Defines computer output
<var> Defines a variable
<pre> Defines preformatted text

สำหรับรายการแท็ก HTML ทั้งหมดที่มีอยู่ โปรดไปที่การอ้างอิงแท็ก HTMLของ เรา